חיפוש:

ספירות וסקרים אקטואלים

 

סקר הגעת הנחליאלי הלבן ואדום החזה

 

סקר מיינות

 

סקר מזון של הדררה

 

תוכים נזירים סקר מיקום פרטים וקינים

 

איזה ציפורים אוכלות את פרי השרביטן והקיסוסית?

 

באיזה צמחים הציפורים משתמשות למזון ולצרכים אחרים?

 

באיזה עצים מקננים הנקרים?

 

היכן לנות הציפורים בלינות מקובצות?

 

ספירת הציפורים הגדולה ה-13 תתקיים ב- 26.1 - 10.2 שנת  2018